Barama Syahdan

Raja Barama Syahdan memerintah kerajaan Barantaman. Anaknya yakni Ratu Pancar Bumirata. Di kerajaan Gubarpangarak telah memerintah raja Gargampa Alam. Ia bertunangan dengan Prabu Isteri, anak paku Alam. Prabu Isteri tidak menyukainya sehingga melarikan diri ke kerajaan Barantaman dan kawin dengan Ratu Pancar. Hal ini menimbulkan peperangan antara kerajaan Gubarpangarak dengan kerajaan Barantaman. Dalam peperangan ini dimenangkan oleh Prabu Barama Syahdan.

Pecahan sarung carang :
Kerajaan Gubarpangarak adalah Kayangan Wetan
Prabu gargampa Alam adalah Sukmanusa
Kerajaan Barantaman adalah Amarta
Prabu Barama Syahdan adalah Arjuna
Ratu Pancar Buminata adalah Angkawijaya

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

TOKOH LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN Barama Syahdan