DENDAM ARIMBA ATAS KEMATIAN AYAHNYA

Lakon ini menceritakan perjalanan Dewi Kunti dan kelima anaknya di hutan, setelah pergi dari Kahyangan Saptapretala. Mereka bertemu dengan Prabu Arimba, raja Pringgadani. Arimba ingin membalas dendam atas kematian Prabu Trembaka, ayahnya, yang dibunuh oleh Prabu Pandu Dewanata.

Perkelahian antara Arimba dengan Bima tidak dapat dicegah oleh Dewi Arimbi, adik Arimba yang jatuh cinta pada Bima.

Prabu Arimba akhirnya tewas, dan Dewi Arimbi menjadi istri Bima, walaupun sebelumnya Bima menolak.

Setelah Dewi Arimbi dirias oleh Dewi Kunti dan Puntadewa sehingga berubah menjadi gadis cantik, dengan demikian Bima bersedia menikahinya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

TOKOH LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DENDAM ARIMBA ATAS KEMATIAN AYAHNYA